CARPACCIO

CARPACCIO Best Italian Food in Town

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 3823 8998


Carpaccio 

79 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 20:30
Thứ Ba
11:00 - 20:30
Thứ Tư
11:00 - 20:30
Thứ Năm
11:00 - 20:30
Thứ Sáu
11:00 - 20:30
Thứ Bảy
11:00 - 20:30
Chủ Nhật
11:00 - 20:30