CARPACCIO

CARPACCIO Best Italian Food in Town

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 3823 8998


Carpaccio 

79 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
18:30 - 21:00
Thứ Ba
18:30 - 21:00
Thứ Tư
18:30 - 21:00
Thứ Năm
18:30 - 21:00
Thứ Sáu
18:30 - 21:00
Thứ Bảy
18:30 - 21:00
Chủ Nhật
18:30 - 21:00